About Tabansoft

دارای مجوز رسمی از شورای عالی انفورماتیک کشور
عضو شرکت‌های دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
عضو پارک علم و فناوری شیخ بهایی
گواهی تاییدیه نرم‌افزار‌های جامع مالی و اداری از شورای عالی انفورماتیک
گواهی تاییدیه نرم‌افزار حقوق و دستمزد تابان از شورای عالی انفورماتیک
دارای تاییدیه نرم‌افزار اموال از اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

Our Products

محصولات سازمانی

محصولات فروشگاهی

حسابداری معادن

Our Clients