نرم افزار خرید و فروش تابان

 

 

در نرم افزار خرید و فروش به راحتی می توانید در هر زمان و هر مکانی خرید و فروش کسب و کار خود را مدیریت نمایید. همچنین یکپارچگی این نرم افزار با حسابداری آن سهولت امور حسابداری را نیز برای کسب و کارها فراهم آورده است. شما می توانید فاکتورهای خرید و فروش را به صورت آنلاین ثبت و مدیریت نمایید. با پرداخت آنلاین وجوه فاکتور هم نیز می توانید به راحتی از مشتریان مبلغ درخواستی فاکتورها را دریافت نمایید. همچنین می توانید شرایط خرید مانند هزینه حمل و نقل، سررسید پرداخت و انبار محل تحویل هر فروشنده را در فاکتور خرید وارد کنید.

 

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:
تعاریف شامل :

 •  انواع فاکتورهای مورد نیاز
 •  تعریف مشتری
 •  تعریف کالا
 •  گروه های اصلی و فرعی
 •  واحدهای اصلی و فرعی

 

عملیات شامل:

 •  صدور فاکتور فروش، صدور فاکتورخرید
 •  صدور فاکتور برگشت از فروش، صدور فاکتور برگشت از خرید
 •  موجودی اول دوره
 •  پیش فاکتور
 •  صدور سند حسابداری گروهی برای فاکتورها
 •  امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش
 •  فرمول گذاری برای محاسبه قیمت هر کالا
 •  گالری تصاویر کالاها
 •  نمایش سود هر فاکتور
 •  تعریف پورسانت برای هر کالا
 •  محاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته

 

گزارشات شامل:

 •  وضعیت اشخاص در فاکتورها
 •  گزارش خریدو فروش کالا
 •  گزارش خالص فروش
 •  گزارش اشخاص کالا
 •  صورتحساب وضعیت اشخاص در فاکتورها
 •  صورتحساب اشخاص
 •  نمودارهای مدیریتی
 •  گزارش سود ناخالص فروش
 •  گزارش بازاریاب
 •  طراحی گزارشات توسط کاربر از جمله کارت انبار و...