ماژول حسابداری مدیریت تابان(بودجه ریزی عملیاتی ومحاسبه قیمت تمام شده)

   

 

 

حسابداری مدیریت یا Management Accounting  واحد تحلیل و آماده‌سازی اطلاعات مالی کسب‌وکار است. حسابدار مدیریتی با اطلاعات استراتژیک و مطمئنی که در اختیار مدیران شرکت می‌گذارد به آنان در هدایت مسیر مالی شرکت کمک می‌کند. همچنین برنامه‌هایی برای خلق اهداف جدید سودآور و تنظیم قراردادها و روش‌های جدید کسب درآمد معرفی می‌کند. بنابراین هدف اصلی حسابداری مدیریت اندازه‌گیری و سنجش وضعیت مالی شرکت است.

پس از آن نوبت به ارزیابی داده‌های مالی و برآورد نقص یا محدودیت زمانی و اندازه آن‌ها است. حسابدار مدیریت به سازمان کمک می‌کند تا از مسیر رشد خود منحرف نشده و در جهت درست به سمت اهداف خود حرکت کند. به عبارت بهتر حسابداری مدیریت، صاحبان کسب‌وکار را از سودآوری و بهینگی شرایط فعلی مطمئن می‌سازد.

از آنجایی که حسابداری مدیریت نیاز به حجم وسیعی از اطلاعات جهت محاسبه قیمت تمام شده و بعد از آن پیش بینی بودجه برای دوره های آتی دارد، سیستم ابری حسابداری مدیریت تابان با استفاده از قابلیت SaaS (چند اجاره‌ای ) به گونه ای طراحی شده است که تا حد امکان بتوان اطلاعات را از زیر سیستم تنظیم حساب منتقل و بقیه اطلاعات مورد نیاز را به سیستم اضافه نمود.

 

قابلیت های این سیستم عبارتند از:

تعاریف عبارتند از:

 • تعریف منابع و هزینه
 • تعریف موضوعات هزینه
 • تعریف خدمات و برنامه های راهبردی
 • تعریف انواع محرک منابع و فعالیت
 • تعریف واحد های اندازه گیری
 • تعریف فرمول جهت ایجاد محرک های محاسباتی
 • و...

 

عملیات شامل:

 • ثبت اسناد هزینه
 • ذخیره محاسبه انجام شده

 

محاسبات شامل :

 • محاسبه قیمت تمام شده در دوره های مختلف زمانی
 • محاسبه براساس هزینه های ثابت و متغیر

 

انتسابات شامل:

 • انتساب منابع به فعالیت
 • انتساب فعالیت به فعالیت های دیگر و موضوعات هزینه
 • انتساب هزینه های مستقیم به موضوعات هزینه
 • انتساب فعالیت ها به خدمات
 • انتساب خدمات به برنامه ها
 • انتساب برنامه ها به اهداف راهبردی
 • انتساب محرک ها به موضوعات هزینه