نرم افزار خرید و فروش تابان

 

 

    جذابیت بهره‌جویی از نرم‌افزارهای مالی و اداری زمانی نمایان می شود که لازم باشد محاسبات پیچیده‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با پرهیز از هرگونه خطایی صورت گیرد. محاسبه‌ی حقوق و دستمزد کارکنان مثال بارزی از این محاسبات زمان‌بر است که مسئولین مالی همیشه درگیر آن هستند. سیستم حقوق و دستمزد، وظیفه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان را با توجه به اطلاعات دریافتی بر عهده دارد. این سیستم با امکان ارتباط مستقیم با سیستم حضور و غیاب از یک سو و انتقال اطلاعات حسابداری مربوطه به سیستم حسابداری مالی از سوی دیگر کار مسئولین مالی را آسان می سازد.

 

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:
تعاریف شامل :

 •  انواع فاکتورهای مورد نیاز
 •  تعریف مشتری
 •  تعریف کالا
 •  گروه های اصلی و فرعی
 •  واحدهای اصلی و فرعی

 

عملیات شامل:

 •  صدور فاکتور فروش، صدور فاکتورخرید
 •  صدور فاکتور برگشت از فروش، صدور فاکتور برگشت از خرید
 •  موجودی اول دوره
 •  پیش فاکتور
 •  صدور سند حسابداری گروهی برای فاکتورها
 •  امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش
 •  فرمول گذاری برای محاسبه قیمت هر کالا
 •  گالری تصاویر کالاها
 •  نمایش سود هر فاکتور
 •  تعریف پورسانت برای هر کالا
 •  محاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته

 

گزارشات شامل:

 •  وضعیت اشخاص در فاکتورها
 •  گزارش خریدو فروش کالا
 •  گزارش خالص فروش
 •  گزارش اشخاص کالا
 •  صورتحساب وضعیت اشخاص در فاکتورها
 •  صورتحساب اشخاص
 •  نمودارهای مدیریتی
 •  گزارش سود ناخالص فروش
 •  گزارش بازاریاب
 •  طراحی گزارشات توسط کاربر از جمله کارت انبار و...