مدیریت اموال و انبار

اموال و دارایی ها ثابت بخش مهمی از سرمایه هر سازمان به حساب می آید؛ لذا نظارت دقیق بر وضعیت دارایی ها امری ضروری است. از سویی فراهم ساختن پوشش بیمه ای مناسب، کنترل نقل و انتقال دارایی ها، محاسبه استهلاک و آگاهی از آخرین وضعیت آنها حائز اهمیت است. نرم افزار اموال تابان امکانات مناسب را در خصوص کنترل و مدیریت شایسته دارایی ها فراهم می آورد. همچنین ارتباط نرم افزار اموال با نرم افزار انبارداری و کنترل موجودی های اموال موجود در هر انبار از ویژگی های بارز این نرم افزار اموال تابان است. این نرم افزار براساس آخرین تغییرات خزانه بوده و امکان تهیه فایل برای خزانه را در اختیار سازمان ها قرار می دهد.

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

  • تعاریف شامل تعریف انبار به صورت نامحدود، تعریف واحد اموال، تعریف گروه اموال، تعریف اموال، وجود گالری تصاویر برای اموال، وضعیت اموال، تعریف مدارک، تعریف انواع روش های تحصیل، تعریف سازمان های مختلف، تعریف واحدهای مختلف برای هر سازمان، تعریف پرسنل و تعریف کشور
  • ثبت انواع درخواست ها شامل ثبت درخواست برای واحد های مختلف،ثبت درخواست انتقال اموال بین واحدهای سازمان، ثبت درخواست مجوز انتقال اموال، ثبت درخواست مجوز فروش، ثبت درخواست انتقال امانی،ثبت درخواست مجوز حذف اموال حادثه دیده، ثبت درخواست مجوز حذف اموال غیرقابل فروش و ارائه فایلهای مختلف برای اداره دارایی، دیوان عالی و ...
  • عملیات شامل ثبت رسید برای اموال رسیده، اهدایی، امانی رسید، ثبت حواله انبار برای مواردی که اموال از سازمان خارج می شود.
  • گزارشاتی از قبیل لیست اموال به تفکیک واحدها و یا پرسنل سازمان، نمایش تغییر وضعیت های مختلف مال، گردش کلی و دوره ای مال