نرم افزار حقوق و دستمزد

جذابیت بهره‌جویی از نرم‌افزارهای مالی و اداری زمانی نمایان می شود که لازم باشد محاسبات پیچیده‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با پرهیز از هرگونه خطایی صورت گیرد. محاسبه‌ی حقوق و دستمزد کارکنان مثال بارزی از این محاسبات زمان‌بر است که مسئولین مالی همیشه درگیر آن هستند. سیستم حقوق و دستمزد، وظیفه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان را با توجه به اطلاعات دریافتی بر عهده دارد. این سیستم با امکان ارتباط مستقیم با سیستم حضور و غیاب از یک سو و انتقال اطلاعات حسابداری مربوطه به سیستم حسابداری مالی از سوی دیگر کار مسئولین مالی را آسان می سازد.

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:
تعاریف شامل :

 •  تعریف پست سازمانی
 •  تعریف محل خدمت و تعریف شهرستان (سیستم حقوق ودستمزد تابان قابلیت متمرکز کردن حقوق شهرستان های یک اداره را دارا می باشد به این صورت که تمام بخش های این سیستم می تواند به دو صورت جداگانه کلی و شهرستانی کار کند.)
 •  تعریف کسورات و اضافات به صورت نامحدود
 •  تعریف برنامه های تامین اعتبار
 •  تعریف سهام (صندوق و نگهداری موجودی به طور اتوماتیک) و وام، تعریف بانک ها ، تعریف نوبت و دسته بندی پرداخت ها
 •  تعریف چندین حکم کارگزینی و بایگانی حکم ها برای هر کارمند، تعریف ماموریت برای کارمندان
 •  عدم محدودیت حداقلی و حداکثری در میزان شارژ اعتبار

عملیات شامل:

 •  محاسبه تفاوت احکام و دیون و تفاوت اضافه کار
 •  انجام عملیات گروهی (برای ساده شدن و سریعتر شدن کار کاربران)
 •  تنظیم ثابت های سیستم از قبیل تنظیم های مربوط به مالیات، تنظیم های مربوط به بیمه عمر، تنظیم های مربوط به بیمه تکمیلی
 •  تنظیم های مربوط به آیتم های حکم کارمندان ، تنظیم های مربوط به محاسبه ماموریت کارمندان، تنظیم های مربوط به پس انداز کارمندان و ...
 •  تنظیم فرمول های محاسباتی از قبیل اضافه کار، مالیات، بازنشستگی، مقرری ماه اول، پاداش مناطق محروم، کسری حقوق و ...
 •  محاسبه حقوق به صورت کلی و انفرادی بدون محدودیت ماهیانه
 •  ایجاد و محاسبه اضافه کار کارمندان، ایجاد بن کارمندی، عیدی و انواع پاداش های مختلف از قبیل پاداش ماده 41، پاداش مناطق محروم و پاداش های مورد نیاز

گزارشات شامل:

 •  تهیه انواع گزارشات مختلف مورد نیاز سیستم و انواع اسناد و نماینده های مربوط به حقوق، اضافه کار، پاداش، تفاوت احکام، ماموریت، بن، عیدی و ... به صورت کلی و شهرستانی
 •  امکان تهیه درخواست وجه (شامل خلاصه ها و درخواست وجه)

 تهیه انواع فایل ها :

 •  از قبیل فایل پرداختی انواع بانک ها (ملی، ملت، صادرات، تجارت، مسکن و ...)، پس انداز، انواع بیمه ها، انواع وام ها، عیدی، درخواست وجه برای عیدی، حقوق
 •  تفاوت احکام به فرمت جدید خزانه
 •  ایجاد فایل خروجی برای اداره مالیاتی
 •  ترکیب چند درخواست وجه در قالب یک درخواست وجه و تهیه فایل آن
 •  تست و کنترل فایل خزانه و عیب یابی آن
 •  گزارش تهیه انواع مغایرت ها
 •  تعریف کاربران و تعیین سطح دسترسی برای قسمت های مختلف آن

نکته قابل توجه :

 •  استفاده از وب سایت جهت قرار دادن فیش های حقوقی و مرخصی کارمندان با امکانات امنیتی
 •  امکان ارسال پیامک پرداختی های هر کارمند از طریق برنامه حقوق و دستمزد