سیستم کارپردازی تابان

 

 

مسئولیت تأمین و تهیه و خرید کالاها و خدمات درخواستی قسمت های مختلف سازمان را بر عهده دارد. لذا می بایست بتواند با توجه به گستردگی اکثر سازمان ها و درخواست های رو به افزایش کارکنان ارتباط موثری را بین کارکنان کارپردازی، مدیران و معافین و کارمندان سازمان از یک طرف و از طرف دیگر با پیمانکاران و تامین کنندگان و شرکت های طرف قرارداد ایجاد کند. با توجه به حجم زیاد کار در این بخش استفاده از فناوری های نوین و سیستم های اتوماسیون نرم افزاری که بتواند جوابگوی نیاز های تدارکات و کارپردازی باشد امری ناگزیر است.لذا گروه مهندسی تابان، نرم افزار کارپردازی را با امکانات زیر جهت سهولت کار کارپردازان طراحی و پیاده سازی نموده است.

 

قابلیت های این سیستم عبارتند از:

امکانات شامل:

 • امکان مدیریت درخواست های کالا و خدمات به صورت الکترونیکی
 • امکان مدیریت انواع درخواست کالا یا خدمات با قابلیت ارسال الکترونیکی برای مدیریت  کارپردازی
 • امکان دریافت الکترونیکی درخواست کالا یا خدمات توسط مدیر تدارکات و کارپردازی و انجام رویه های تأیید و صدور حواله برای واحد خدمات و انبار
 • امکان ثبت تاییدیه های درخواست به صورت فرایندی
 •  امکان مدیریت درخواست خرید، پیرو درخواست کالا مربوطه و قابلیت پیگیری آن
 • امکان ثبت مشخصات کامل مال و ثبت رسید مال به تفکیک هر انبار
 • امکان ثبت درخواست کالای هر واحد
 • امکان ثبت حواله برای هر واحد بعد از تهیه اموال مورد درخواست
 • امکان ثبت اطلاعات شهرستان های مختلف با سطح دسترسی هر شهرستان به انبار و مال های همان شهرستان
 • و ...

 

گزارشات شامل :

 • گزارش درخواست کالا  با قابلیت جستجوی پیشرفته
 • قابلیت چاپ رسید و حواله در چندین نسخه
 • گزارش کالاهای هر واحد ویا هرشخص
 • قابلیت ایجاد و گرفتن گزارشات پویا
 • و...