حسابداری تعهدی دولتی تحت وب تابان  

 

 

در حسابداری تعهدی تمام معاملات و رویدادهای مالی در زمان وقوع، صرف نظر از زمان دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی و در اسناد حسابداری ثبت می شود.

در سیستم ابری حسابداری تعهدی تابان با استفاده از قابلیت SaaS (چند اجاره‌ای ) امکان دستیابی سریع به اطلاعات سازمانی وجود دارد. کارهایی از قبیل تعیین درآمد، اطلاع از میزان و ارزش دارایی های سازمان و گزارشگیری صحیح از فعالیت های مالی در پایان هر سال با استفاده از این نرم افزار قابل انجام است. تعیین قیمت تمام شده هر پروژه، ثبت استهلاکات، کنترل مسئولیت پذیری افراد یک سازمان، مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، بررسی درآمدهای وصول نشده هر دوره مالی و برنامه ریزی برای وصول آنها از دیگر قابلیت های حسابداری تعهدی میباشد.

 

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

تعاریف شامل :

 • تعریف حساب های مستقل
 •  تعریف شناورهای مختلف از قبیل مراکز هزینه  ، اشخاص ، سال و ....
 •  تعریف گروه حساب ها
 • تعریف حساب با پارامترهای مختلف از قبیل انتصاب به یک یا چند مدل(فرم) و تعریف نوع حساب از نظر دریافتی، پرداختی و موجودی جهت استفاده در گزارشات مدل
 • تعریف نوع، وضعیت و ماهیت حساب ها جهت گروه بندی حساب ها و ایجاد هشدارهای مورد نیاز در زمان ثبت سند
 • تعریف شرح اسناد جهت استفاده در ثبت سند حسابداری 
 • تعریف سطوح حسابداری به صورت نامحدود
 • تعریف و طراحی مدل های حسابداری
 •  تعریف مرکز هزینه

 

امکانات شامل:

 • امکان ثبت دستگاه های اجرایی به همراه کد بودجه ای آنها 
 • امکان ثبت دوره های مختلف مالی
 • امکان ثبت سطوح مختلف حساب  به صورت نامحدود و کنترل ارقام حساب
 • امکان ثبت برنامه ، فعالیت، طرح ، پروژه و فصل و استفاده از آنها به صورت شناور در اسناد  
 • امکان ثبت منابع تامین اعتبار
 • امکان ثبت بانک ها
 •  امکان ثبت حساب های بانکی
 • امکان ارائه کدینگ حساب ها در قالب درختواره و ساختارTREE جهت سهولت و دقت در انتخاب حسابها
 • امکان استفاده از هر نوع علامت و کاراکتر و حروف فارسی و لاتین در کدینگ حسابها
 • امکان صدور اسناد با به کارگیری برنامه، طرح، پروژه، فصل و زیر فصل در هر سطر به صورت شناور برای هر سطر سند
 • امکان کنترل حساب هایی که نیاز به کدینگ شناور دارند با تنظیم، برای هر حساب به صورت جداگانه
 • امکان ثبت چک برای هر ردیف سند همراه با نامه به بانک و چاپ و پرفراژ چک
 • امکان ثبت اسناد خارج از شمول
 • امکان درج سند با شماره مورد نظر کاربر
 • امکان ثبت و نمایش اسناد در سه وضعیت پیش نویس، موقت و قطعی
 • امکان جستجو در اقلام سندهای حسابداری برای پیگیری شماره چک، شماره اعلامیه بانکی،  شماره قبض و نام حساب و... در کلیه اسناد حسابداری 
 • امکان انجام جستجوهای پیشرفته جهت سهولت دسترسی به اطلاعات سندهای حسابداری
 • امکان جستجوی ارقام و شرح های مختلف روی اقلام سندهای حسابداری
 • امکان ثبت و پیگیری شرح سندها و شرح اقلام سند
 • امکان اعمال فیلترینگ و محدودسازی اسناد حسابداری
 • امکان حذف اسناد به صورت گروهی 
 • امکان حذف ردیفهای سند به صورت گروهی
 • امکان درج شناورهای یک سند به صورت گروهی
 • امکان اعلام شماره اسناد جا افتاده و امکان حذف آنها و مرتب سازی و سری نمودن شماره اسناد 
 • امکان کپی از سند و کپی از هر ردیف سند همراه با فصل وبرنامه و ...
 • امکان ثبت و نمایش همزمان اطلاعات دوره های مختلف مالی بدون نیاز به خروج از سیستم
 • امکان همگام سازی حساب های تعریف شده کاربر با حساب های خزانه و امکان گرفتن گزارش بر اساس کدینگ سازمان امور اقتصادی و دارایی
 • امکان انجام عملیات پایان سال شامل بستن حساب های سال جاری  و افتتاح حساب ها در سال آینده به صورت اتوماتیک
 • امکان ثبت مشخصات کاربر تنظیم کننده و تایید کننده سند
 • امکان ارتباط با سیستم اعتبارات و ثبت سند به صورت اتوماتیک
 • امکان دریافت اطلاعات از سیستم حقوق و دستمزد، سیستم اموال و سیستم اعتبارات
 • امکان ثبت حساب ها به صورت تعهدی و ارائه صورت های مالی
 • امکان گرفتن فایل مطالبات و بدهی ها جهت ارسال اکسل به سامانه مطالبات و بدهی
 • امکان ذخیره سند به عنوان قالب
 • امکان ثبت شماره فیش و تاریخ فیش به صورت مجزا
 • امکان کنترل هوشمند فایل سناما بر اساس آخرین پروتکل و نمایش ردیفهای خطا دار در هر سند جهت اصلاح
 • امکان ارسال اطلاعات به سیستم حسابداری مدیریت تابان جهت محاسبه قیمت تمام شده بودجه ریزی عملیاتی
 • امکان سادگی عملیات، سهولت و سرعت در ثبت سند های حسابداری بدون نیاز به موس و از طریق صفحه کلید
 • و ...

 

گزارشات شامل:

 • چاپ سند همراه با جزییات سند از قبیل نام برنامه،فصل و... در هزینه ای و طرح،برنامه و فصل ، شماره چک 
 • گزارش حساب های هر گروه حساب
 • گزارش تراز گروه حساب ها به ترتیب گروه، حساب کل، معین و ...
 • امکان ارائه گزارشات مختلف مالی شامل:

دفتر روزنامه

 دفتر کل

 دفاتر حساب ها

  اسناد مالی

 تراز آزمایشی کل

 گزارش ویژه مدل های حسابداری

طراحی گزارشات مختلف توسط خود کاربر

 ترازهای مالی 4 ستونی،  6 ستونی و 8 ستونی به تفکیک گروه حساب

 • گزارشات تفریغ بودجه اعتبارات مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب ها
 • گزارشات عملکرد مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب ها
 • گزارشات صورت های مالی
 • وجود گزارشات تلفیقی
 • قابلیت گرفتن گزارشات تجمیعی
 • ارائه ی گزارش سناما به صورت ماهیانه (مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی)
 • ارائه ی گزارش سنا (مورد نیاز دیوان محاسبات کشور)
 • ارائه گزارش مطالبات و بدهی (مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی)
 •  دسترسی به همه گزارشات حسابداری از طریق یک فرم با امکان اعمال محدودیت های مختلف
 • گزارش گیری براساس برنامه، فصل، پروژه،طرح ، مراکز هزینه به صورت جزئی و کلی
 •  اعمال محدودیت های مختلف از قبیل تاریخ، شماره سند، سطح حساب و سرفصل حساب بر روی گزارشات مختلف مالی
 • گرفتن گزارش تراز در سطوح مختلف حساب و شناور به صورت تجمیعی و تکی
 • ایجاد و گرفتن گزارشات پویا بسته به نیاز سازمان
 • ذخیره قالبهای مختلف برای هر گزارش
 • گزارشات سود و زیان، ترازنامه، گردش وجوه نقد
 • چاپ حواله برای اسناد حسابداری
 • ارسال گزارشات در محیط های Word , Excel , XML، Pdf و ....
 • و ...

 

سیستم چاپ چک شامل :

 • امکان تعریف بانک
 • تعریف شماره حساب های هر بانک همراه با شماره شبا
 • ثبت و تعریف تمامی شماره دسته چک و به کارگیری آنها در سطرهای مربوط به شماره حساب در سند حسابداری
 • امکان تعریف گیرندگان چک
 • مغایرت بانکی به صورت سیستمی از طریق فایل بانک و به صورت دستی
 • امکان گرفتن صورت ریز و روکش مغایرت بانکی به تفکیک هر حساب
 •  امکان اسکن و پیوست فایل های مورد نیاز مغایرت بانکی جهت گرفتن فایل مربوط به سناما(مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی)
 • گزارش نامه به بانک جهت مبالغ بالاتر از حد مجاز بانک
 • امکان طراحی و چاپ چک برای هر حساب بانکی به تفکیک
 • امکان ایجاد لیست پیوست برای هر چک و جستجو در لیستهای پیوست
 • امکان جستجوی پیشرفته چک ها و چاپ گزارشات مربوط
 • امکان ایجاد و گرفتن گزارشات پویا
 • و...