تماس با ما

 

 آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، روبروی مجموعه اداری، ساختمان تجاری کوثر واحد O7

   کدپستی: 8158698687

 

   

 تلفن: 91004580_031 5 خط

 فکس :32667322_031 و 91004580_031 داخلی 4

 

 

 

   پشتیبانی حقوق و دستمزد: 91004580_031 داخلی 21

   پشتیبانی حسابداری: 91004580_031 داخلی 22 و23

 

 

 

   مشاوره و فروش: 32647418_031

 

 

   

    ایمیل: taban_esf@yahoo.com

   ایمیل فروش: taban_sell@yahoo.com