حسابداری تعهدی تحت وب تابان

 

   

 

این نرم افزار در سال 1390 در پزشکی قانونی استان اصفهان و در سال 1391 در اداره کل زندانهای همین استان نصب  و راه اندازی شده است.

نرم افزار حسابداری مالی از ارکان اصلی سیستم نرم افزاری هر سازمان و موسسه ای است و پشتیبانی فراگیر از نبازهای سازمانی، قابلیت انعطاف در پیاده سازی مدلهای مختلف مالی، قابلیت اعتماد و سهولت استفاده از آن مرکز توچه مدیریت سازمانها است. نرم افزار حسابداری دولتی تابان با قابلیت ایجاد و طراحی مدلهای مختلف این امکان را برای سازمان ها فراهم کرده است. کلیه زیر سیستمهای مرتبط نظیر دریافت پرداخت ، اموال و دارایی ثابت، حقوق دستمزد و ... نتیجه عملیات اختصاصی خود را به صورت کنترل شده و در قالب سند مالی به نرم افزار حسابداری به صورت همزمان ارسال می نمایند و این به مفهوم گزارشهای حسابداری و مالی معتبر در هر لحظه جهت مدیران و تصمیم سازان سازمان خواهد بود.

 

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

تعاریف شامل :

 • تعریف حساب های مستقل
 •  تعریف شناورهای مختلف از قبیل مراکز هزینه  ، اشخاص ، سال و ....
 •  تعریف گروه حساب ها
 • تعریف حساب با پارامترهای مختلف از قبیل انتصاب به یک یا چند مدل(فرم) و تعریف نوع حساب از نظر دریافتی، پرداختی و موجودی جهت استفاده در گزارشات مدل
 • تعریف نوع، وضعیت و ماهیت حساب ها جهت گروه بندی حساب ها و ایجاد هشدارهای مورد نیاز در زمان ثبت سند
 • تعریف شرح اسناد جهت استفاده در ثبت سند حسابداری 
 •  تعریف سطوح حسابداری به صورت نامحدود
 •  تعریف و طراحی مدل های حسابداری
 •  تعریف مرکز هزینه

 

امکانات شامل:

 • امکان ثبت دستگاه های اجرایی به همراه کد بودجه ای آنها 
 • امکان ثبت دوره های مختلف مالی
 • امکان ثبت سطوح مختلف حساب  به صورت نامحدود و کنترل ارقام حساب
 • امکان ثبت برنامه ، فعالیت، طرح ، پروژه و فصل و استفاده از آنها به صورت شناور در اسناد  
 • امکان ثبت منابع تامین اعتبار
 • امکان ثبت بانک ها
 •  امکان ثبت حساب های بانکی
 • امکان ارائه کدینگ حساب ها در قالب درختواره و ساختارTREE جهت سهولت و دقت در انتخاب حسابها
 • امکان استفاده از هر نوع علامت و کاراکتر و حروف فارسی و لاتین در کدینگ حسابها
 • امکان صدور اسناد با به کارگیری برنامه، طرح، پروژه، فصل و زیر فصل در هر سطر به صورت شناور برای هر سطر سند
 • امکان کنترل حساب هایی که نیاز به کدینگ شناور دارند با تنظیم، برای هر حساب به صورت جداگانه
 • امکان ثبت چک برای هر ردیف سند همراه با نامه به بانک و چاپ و پرفراژ چک
 • امکان ثبت اسناد خارج از شمول
 • امکان درج سند با شماره مورد نظر کاربر
 • امکان ثبت و نمایش اسناد در سه وضعیت پیش نویس، موقت و قطعی
 • امکان جستجو در اقلام سندهای حسابداری برای پیگیری شماره چک، شماره اعلامیه بانکی،  شماره قبض و نام حساب و... در کلیه اسناد حسابداری 
 • امکان انجام جستجوهای پیشرفته جهت سهولت دسترسی به اطلاعات سندهای حسابداری
 • امکان جستجوی ارقام و شرح های مختلف روی اقلام سندهای حسابداری
 • امکان ثبت و پیگیری شرح سندها و شرح اقلام سند
 • امکان اعمال فیلترینگ و محدودسازی اسناد حسابداری
 • امکان حذف اسناد به صورت گروهی 
 • امکان حذف ردیفهای سند به صورت گروهی
 • امکان درج شناورهای یک سند به صورت گروهی
 • امکان اعلام شماره اسناد جا افتاده و امکان حذف آنها و مرتب سازی و سری نمودن شماره اسناد 
 • امکان کپی از سند و کپی از هر ردیف سند همراه با فصل وبرنامه و ...
 • امکان ثبت و نمایش همزمان اطلاعات دوره های مختلف مالی بدون نیاز به خروج از سیستم
 • امکان همگام سازی حساب های تعریف شده کاربر با حساب های خزانه و امکان گرفتن گزارش بر اساس کدینگ سازمان امور اقتصادی و دارایی
 • امکان انجام عملیات پایان سال شامل بستن حساب های سال جاری  و افتتاح حساب ها در سال آینده به صورت اتوماتیک
 • امکان ثبت مشخصات کاربر تنظیم کننده و تایید کننده سند
 • امکان ارتباط با سیستم اعتبارات و ثبت سند به صورت اتوماتیک
 • امکان دریافت اطلاعات از سیستم حقوق و دستمزد، سیستم اموال و سیستم اعتبارات
 • امکان ثبت حساب ها به صورت تعهدی و ارائه صورت های مالی
 • امکان گرفتن فایل مطالبات و بدهی ها جهت ارسال اکسل به سامانه مطالبات و بدهی
 • امکان ذخیره سند به عنوان قالب
 • امکان ثبت شماره فیش و تاریخ فیش به صورت مجزا
 • امکان کنترل هوشمند فایل سناما بر اساس آخرین پروتکل و نمایش ردیفهای خطا دار در هر سند جهت اصلاح
 • امکان ارسال اطلاعات به سیستم حسابداری مدیریت تابان جهت محاسبه قیمت تمام شده بودجه ریزی عملیاتی
 • امکان سادگی عملیات، سهولت و سرعت در ثبت سند های حسابداری بدون نیاز به موس و از طریق صفحه کلید
 • و ...

 

گزارشات شامل:

 • چاپ سند همراه با جزییات سند از قبیل نام برنامه،فصل و... در هزینه ای و طرح،برنامه و فصل ، شماره چک 
 • گزارش حساب های هر گروه حساب
 • گزارش تراز گروه حساب ها به ترتیب گروه، حساب کل، معین و ...
 • امکان ارائه گزارشات مختلف مالی شامل:

دفتر روزنامه

 دفتر کل

 دفاتر حساب ها

  اسناد مالی

 تراز آزمایشی کل

 گزارش ویژه مدل های حسابداری

طراحی گزارشات مختلف توسط خود کاربر

 ترازهای مالی 4 ستونی،  6 ستونی و 8 ستونی به تفکیک گروه حساب

 • گزارشات تفریغ بودجه اعتبارات مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب ها
 • گزارشات عملکرد مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب ها
 • گزارشات صورت های مالی
 • وجود گزارشات تلفیقی
 • قابلیت گرفتن گزارشات تجمیعی
 • ارائه ی گزارش سناما به صورت ماهیانه (مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی)
 • ارائه ی گزارش سنا (مورد نیاز دیوان محاسبات کشور)
 • ارائه گزارش مطالبات و بدهی (مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی)
 •  دسترسی به همه گزارشات حسابداری از طریق یک فرم با امکان اعمال محدودیت های مختلف
 • گزارش گیری براساس برنامه، فصل، پروژه،طرح ، مراکز هزینه به صورت جزئی و کلی
 •  اعمال محدودیت های مختلف از قبیل تاریخ، شماره سند، سطح حساب و سرفصل حساب بر روی گزارشات مختلف مالی
 • گرفتن گزارش تراز در سطوح مختلف حساب و شناور به صورت تجمیعی و تکی
 • ایجاد و گرفتن گزارشات پویا بسته به نیاز سازمان
 • ذخیره قالبهای مختلف برای هر گزارش
 • گزارشات سود و زیان، ترازنامه، گردش وجوه نقد
 • چاپ حواله برای اسناد حسابداری
 • ارسال گزارشات در محیط های Word , Excel , XML، Pdf و ....
 • و ...

 

سیستم چاپ چک شامل :

 • امکان تعریف بانک
 • تعریف شماره حساب های هر بانک همراه با شماره شبا
 • ثبت و تعریف تمامی شماره دسته چک و به کارگیری آنها در سطرهای مربوط به شماره حساب در سند حسابداری
 • امکان تعریف گیرندگان چک
 • مغایرت بانکی به صورت سیستمی از طریق فایل بانک و به صورت دستی
 • امکان گرفتن صورت ریز و روکش مغایرت بانکی به تفکیک هر حساب
 •  امکان اسکن و پیوست فایل های مورد نیاز مغایرت بانکی جهت گرفتن فایل مربوط به سناما(مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی)
 • گزارش نامه به بانک جهت مبالغ بالاتر از حد مجاز بانک
 • امکان طراحی و چاپ چک برای هر حساب بانکی به تفکیک
 • امکان ایجاد لیست پیوست برای هر چک و جستجو در لیستهای پیوست
 • امکان جستجوی پیشرفته چک ها و چاپ گزارشات مربوط
 • امکان ایجاد و گرفتن گزارشات پویا
 • و...